Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly turvapuheluihin

Tekoäly ennakoi turvapuhelut ja vähentää turva-auttamiskäyntejä

Tekoäly lisää kotihoidon asiakastyytyväisyyttä sekä auttaa hoitajia ja esimiehiä kohdentamaan hoitotoimenpiteet asiakkaisiin, jotka niistä eniten hyötyvät. Gillie.AI ennakoi tehokkaasti hätäpuheluita ja auttaa vähentämään turva-auttamiskäyntejä. Tekoälyn käyttäminen turvapuheluiden seurannassa antaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tekoälyn havaintojen perusteella.

Hyödyt

Lisää asiakkaan kokemaan turvallisuutta
Kotihoito kykenee reagoimaan asiakkaan voinnin poikkeamiin etukäteen, jolloin tarve turvahälytysten tekemiseen vähenee.
Vähentää aiheettomia turvapuheluita
Gillie.AI löytää toistuvia aiheettomia hälytyksiä tekevät asiakkaat ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla turhia hälytyksiä saa vähennettyä.
Vähentää turva-auttamiskäyntejä
Alusta ennakoi osan turva-auttamiskäynneistä, jolloin niiden syyt kyetään selvittämään ja hoitamaan suunniteltujen kotikäyntien yhteydessä.
Yhteenveto turvapuhelukäyttätymisestä
Kotihoidon esimiehet näkevät yhteenvedon asiakkaiden turvapuhelinkäyttäytymisestä sekä miten kotihoidon työntekijät ovat reagoineet poikkeamiin.
Visualisointi
Näyttää asiakkaan turvapuhelinkäyttäytymisen helposti ymmärrettävänä visualisaationa.
Turvapuhelinkäyttäytyminen
Analysoi asiakkaan turvapuhelinkäyttäytymisen, mukaan lukien puheluiden määrän, muutokset puheluissa sekä aiheettomat puhelut.
Turvapuheluiden päivärytmi
Hälyttää asiakkaista, jotka tekevät turvapuheluita usein samoihin kellonaikoihin. Tämä auttaa suunniteltujen käyntien aikataulun asettamisessa.
Turva-auttamiskäynnin vasteajat
Näyttää turva-auttamiskäyntien reaktioajat ja varoittaa, jos ne ylittävät tavoitteen.
Arvioi, tarvitaanko säännöllisiä kotikäyntejä
Tekoäly arvioi, tarvitseeko asiakas säännöllisiä kotikäyntejä. Toiminto on kehitetty yhdessä Tunstallin kanssa.
Tiedolla johtaminen
Tiimikohtaiset yhteenvedot näyttävät tiimien asiakkaiden turvapuhelinkäyttäytymisen sekä miten hoitajat ovat reagoineet poikkeamiin.